Čistimo zajedno II

Nakon uspješno provedenog trogodišnjeg projekta “Čistimo zajedno” (2010.-2012.) u suradnji s više od 10 udruga na na nacionalnoj razini u kojem su volonteri provodili akcije

More u srcu

Udruga za zaštitu okoliša ˝HIPPOCAMPUS˝ će u sklopu ovog projekta provoditi aktivnosti akcije čišćenja podmorja i priobalja na području Biograda na Moru. U akciji čišćenja

Permakultura u selu i gradu

Permakultura u selu i gradu – Udruga za zaštitu okoliša ˝Hippocampus˝ iz Biograda na Moru sudjelovala je u Sloveniji kao partner na projektu pod nazivom

Upoznajmo srce Jadrana

Bilateralna razmjena mladih pod nazivom „Upoznajmo srce Jadrana“ provodila se u razdoblju od početka svibnja 2013. do kraja listopada 2013. godine u Biogradu na Moru.

Program Mladi v akciji

Permakultura u selu i gradu – Udruga za zaštitu okoliša ˝Hippocampus˝ iz Biograda na Moru sudjelovala je u Sloveniji kao partner na projektu pod nazivom

Građanska inicijativa – Vodeni svijet

Inicijativa je provedena u potpunosti uz povećanje broja djece iz dječjeg vrtića Biograd koja su vođena na edukativni izlet u Park prirode Vransko jezero. Pridruživanjem

Čistimo zajedno

Projekt ˝Čistimo zajedno˝ osmišljen je u svrhu zaštite podmorja i priobalja u funkciji turističke ponude i očuvanja mora kao resursne osnove za očuvanje bioraznolikosti. (2010.