More u srcu

Udruga za zaštitu okoliša ˝HIPPOCAMPUS˝ će u sklopu ovog projekta provoditi aktivnosti akcije čišćenja podmorja i priobalja na području Biograda na Moru.

U akciji čišćenja osim članova udruge ˝HIPPOCAMPUS˝sudjelovati će i članovi Ronilačkog kluba Sv. Roko iz Bibinja, članovi Športsko ribolovne udruge ˝PODLANICA˝, članovi Savjeta mladih Grada Biograda na Moru, radnici komunalnog poduzeća Bošana d.o.o. , kao i svi drugi koji žele pridonijeti akciji i na taj način prenijeti poruku o važnosti očuvanja podmorja i čistoće mora za buduće naraštaje.

Osim vađenja smeća iz mora očistiti će se i obalni pojas na kojem će sudionici biti razmješteni.

Cilj ekološke akcije je, aktivno uključivanje svih subjekata i lokalnog stanovništva i turista na području Grada Biograda na Moru. Također, naglasak je stavljen na razvijanje ekološke osviještenosti posebno kod najmlađih.

Program edukacije u sklopu projekta:

Cilj edukacije je uspostaviti suradnju između Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije ˝Natura Jadrea˝ i ronilačke zajednice, također, organiziranim edukativnim zaronima u kojima se iskusne i manje iskusne ronioce upoznaje s biologijom podmorja stvara se baza educiranih ronioca. Osim edukacije ronioca , stavlja se naglasak i na program edukacije koje će udruga ˝HIPPOCAMPUS˝ provoditi tijekom ovog projekta. Naime, u sklopu projekta za 2014. godinu predviđene su edukacije u obliku seminara i radionica o biologiji, ekologiji, bogatstvu podmorja, bioraznolikosti i važnosti zaštite prirodnih resursa kao osnovnog preduvjeta za održivi razvoj.

Nakon provedenih akcija izraditi će se edukativni posteri koji će se u svrhu jačanja ekološke osviještenosti djece dijelili u vrtiću i osnovnoj školi, a dio će biti podijeljen udrugama građana i turistima. Projekt je podržan od strane Zaklade Kajo Dadić, Zadarske županije i Grada Biograda na Moru.