Što radimo?

Aktivnost

  • promicanje djelovanja na području zaštite i očuvanja biljnog i životinjskog svijeta
  • biološke i krajobrazne raznolikosti
  • te očuvanja ekološke stabilnosti
  • poticanje načela održivog razvoja i ekološke svijesti mladih i odraslih o potrebi očuvanja okoliša …