Čistimo zajedno

Projekt ˝Čistimo zajedno˝ osmišljen je u svrhu zaštite podmorja i priobalja u funkciji turističke ponude i očuvanja mora kao resursne osnove za očuvanje bioraznolikosti. (2010. do kraja 2012. godine) na području Grada Biograda na Moru i okolice uz aktivnu suradnju predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora.

Udruga za zaštitu okoliša ˝Hippocampus˝je u sklopu ovog projekta provela četiri akcije čišćenja podmorja i obalnog područja na području Grada Biograda na Moru i to: Uvala JAZ, stara gradska luka, uz gradsku Rivu ˝od bazena do parapeta˝ uključujući bazen, plaže Dražica i Soline.

U svakoj akciji čišćenja sudjelovalo je između 35 i 60 volontera, dok je tijekom projekta svoj doprinos provedbi dalo više od 120 osoba.

Provedene aktivnosti: Čišćenje podmorja i obalnog područja, nabava opreme i potrošnih materijala, edukacija stanovništva na temu: ¨Samoniklo mediteransko bilje i njegova uporaba u vrtovima i okućnicama¨-(Mr. Mirna Petricioli) i ¨Povijest hidroarheologije na hrvatskoj obali jadrana¨-(Dr.sc. Smiljan Gluščević), edukacija članova udruge (Ronilac s jednom zvijezdom – R1 CAMS-1 osoba); Instruktor ronjenja – NAUI instructor (1 osoba); ronilačka specijalnost – kompresorist i punilac ronilačkih boca (3 osobe), izrada promotivno edukativnih materijala , komunikacija s medijima, organizacija hrane i pića, komunikacija i koordinacija sa svim dionicima i donatorima. Projekt je podržan od: Ministarstva turizma, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zadarske županije, Grada Biograda na Moru i OTP banke.