Čistimo zajedno II

Nakon uspješno provedenog trogodišnjeg projekta “Čistimo zajedno” (2010.-2012.) u suradnji s više od 10 udruga na na nacionalnoj razini u kojem su volonteri provodili akcije čišćenja podmorja , izložbe fotografija i edukacije, mladi članovi odlučili su stečena znanja i iskustva primjeniti u suradnji s udrugama izvan granica Hrvatske. U suradnji s partnerima iz Slovenije provedena je inicijativa koja je nastavak projekta “Čistimo zajedno” u europskom kontekstu što se poklapa s povijesnim ulaskom hrvatske u Europsku uniju. Transnacionalnom inicijativom mladih unutar projekta “Čistimo zajedno II” poticala se se suradnja i razmjena iskustava među mladima iz Slovenije i Hrvatske. Organizacijom akcija čišćenja podmorja i priobalja devet mladih članova Udruge za zaštitu okoliša “Hippocampus” iz Hrvatske u suradnji s osam mladih članova Mladinskog centra “Litija” iz Slovenije rješavalo je problem onečišćenosti, te podizalo svijest o volonterizmu, javnom dobru i ekologiji. Na sve akcije pozvani su volonteri iz drugih organizacija lokalne zajednice i šire. Suradnjom sa drugim organizacijama i stanovnicima grada Biograda na Moru promovirala se svijest o važnosti mora za život i održivi razvoj u budućnosti. Izložbom fotografija podmorja prezentiratirane su ljepote flore i faune jadranskog podmorja. Vidljivost i edukativna komponenta osigurala se plakatima i letcima, te izradom edukativno promotivnih brošura, koje osim ekoloških poruka sadrže i podatke o programu Mladi na Djelu i podatke o samom projektu.

Cilj ekološke akcije bio je potaknuti aktivnosti i sudjelovanje u programima zaštite okoliša kao komparativne prednosti turizma, te aktivno uključivanje svih subjekata i lokalnog stanovništva u realizaciji istog radi pridonošenja boljem i ugodnijem boravku stanovništva i turista na području Biograda na Moru. Projekt je podržan od Agencije za mobilnost i programe EU, Zadarske županije i Grada Biograda na Moru.