Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode

Ujedinjeni narodi proglasili su 22. svibanj Međunarodnim danom bioraznolikosti kako bi ukazali na bioraznolikost kao globalnu vrijednost od neprocjenjivog značaja za sadašnje i buduće generacije. Također, ovaj nadnevak je i spomen na usvajanje Konvencije o biološkoj raznolikosti, jednog od najvažnijih međunarodnih propisa u području zaštite prirode, čiji je cilj očuvanje bioraznolikosti, održivo korištenje njenih komponenti te pravedna raspodjela dobrobiti koje proizlaze iz korištenja genetskih izvora. Međunarodni dan bioraznolikost svake se godine posvećuje jednoj ključnoj temi vezanoj uz bioraznolikost kao što je poljoprivreda, klimatske promjene, invazivne strane vrste ili šume.

Tajništvo Konvencije o biološkoj raznolikosti (Convention on Biological Diversity – CBD) je za obilježavanje Međunarodnog dana biološke raznolikosti 2021. godine odabralo slogan „Mi smo dio rješenja“ („We’re part of the solution“). To je nastavak prošlogodišnje teme „Naša rješenja su u prirodi“, kojom se htjelo istaknuti da biološka raznolikost ostaje glavni odgovor na nekoliko izazova održivog razvoja. Od rješenja zasnovanih na prirodi koja nam pomažu pri ublažavanju klimatskih promjena, preko rješavanja zdravstvenih problema do omogućavanja sigurnosti hrane i vode te održive egzistencije, bioraznolikost je temelj za izgradnju bolje i sigurnije budućnosti.

Prošla je pandemijska godina bila godina za razmišljanje, nove prilike i rješenja – godina u kojoj je svijet, više nego ikad dosad, trebao izraziti snažnu volju za globalnim okvirom koji će „saviti krivulju“ gubitka biološke raznolikosti za dobrobit ljudi i cjelokupnog života na Zemlji. Globalna zajednica suočila se s potrebom preispitivanja svog odnosa prema prirodnom svijetu, a unatoč svom tehnološkom napretku pandemija nam je pokazala da potpuno ovisimo o zdravim ekosustavima koji nam osiguravaju sve što nam je potrebno za život. Upravo zbog toga, prošlogodišnjom temom „Naša rješenja su u prirodi“ htjela se naglasiti važnost solidarnosti i suradnje na svim razinama s ciljem izgradnje održive budućnosti i života u skladu s prirodom. Također, naglasak je stavljen na važnost ljudskog zdravlja i njegovu ovisnost o bioraznolikosti, s obzirom da je velik broj svjetskih znanstvenika potvrdio teoriju kako je trenutna pandemija CoViD-19 povezana s poremećajem ravnoteže u okolišu i sa svime što se u njemu događa.

Ključne poruke ovogodišnjeg Međunarodnog dana bioraznolikosti su sljedeće:

• Svi mi moramo odigrati svoju ulogu u postizanju vizije o životu u skladu s prirodom
• Dio smo prirode pa moramo biti dio rješenja za gubitak biološke raznolikosti i klimatske promjene
• Ljudske aktivnosti potiču gubitak biološke raznolikosti i degradaciju prirode, ali mi možemo djelovati kako bismo to preokrenuli
• Globalni okvir biološke raznolikosti nakon 2020. pruža priliku za resetiranje našeg odnosa s prirodom
• Za rješavanje naših međusobno povezanih ekoloških izazova potreban nam je cjelovit pristup i uključenost cijelog društva
• Ulaganje u zeleni oporavak koristit će ljudima i prirodi te smanjiti rizik od budućih pandemija
• Pandemija CoViD-19 ukazala nam je na važnost osiguranja dobrobiti ljudi i našeg zajedničkog planeta
• Globalni okvir biološke raznolikosti nakon 2020. je dio rješenja

• Pandemija CoViD-19 pokazala je da svijet treba surađivati na rješavanju naših zajedničkih izazova te da svi možemo biti dio rješenja.
Ujedinjeni narodi proglasili su 22. svibanj Međunarodnim danom bioraznolikosti (International Day for Biological Diversity – IDB) s ciljem poboljšanja razumijevanja i jačanja svijesti o pitanjima bioraznolikosti kao globalnoj vrijednosti od neprocjenjivog značaja za sadašnje i buduće generacije.
Istog se dana obilježava i usvajanje Konvencije o biološkoj raznolikosti, jednog od najvažnijih međunarodnih propisa u području zaštite prirode, čiji je cilj očuvanje bioraznolikosti, održivo korištenje njenih komponenti te pravedna raspodjela dobrobiti koje proizlaze iz korištenja genetskih izvora.
Uz obilježavanje Međunarodnog dana bioraznolikosti, u našoj se zemlji 22. svibnja obilježava i Dan zaštite prirode u Hrvatskoj, koji je donošenjem Zakona o zaštiti prirode 2003. godine proglasio Sabor Republike Hrvatske. Taj dan se svake godine uobičajeno obilježava raznim odgojnim, obrazovnim, rekreativnim, stručnim te drugim aktivnostima koje organiziraju nadležno ministarstvo, javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i prirodnim vrijednostima te mnoge udruge i drugi dionici.