Čistimo zajedno

Projekt ˝Čistimo zajedno˝ osmišljen je u svrhu zaštite podmorja i priobalja u funkciji turističke ponude i očuvanja mora kao resursne osnove za očuvanje bioraznolikosti. (2010.