Čistimo zajedno II

Nakon uspješno provedenog trogodišnjeg projekta “Čistimo zajedno” (2010.-2012.) u suradnji s više od 10 udruga na na nacionalnoj razini u kojem su volonteri provodili akcije

More u srcu

Udruga za zaštitu okoliša ˝HIPPOCAMPUS˝ će u sklopu ovog projekta provoditi aktivnosti akcije čišćenja podmorja i priobalja na području Biograda na Moru. U akciji čišćenja